1279364 Besucher seit 1.1.2002

HB-ZKT Eurocopter As 350 B3 Ecureuil

HB-ZKT
HB-ZKT in Haltikon am 27.11.2018 © Thomas Schmid

HB-ZKT
HB-ZKT in Haltikon am 27.11.2018 © Thomas Schmid

HB-ZKT
HB-ZKT in Sierre am 19.08.2017 © Thomas Schmid

HB-ZKT
HB-ZKT in Sierre am 19.08.2017 © Thomas Schmid

HB-ZKT
HB-ZKT in Sierre am 19.08.2017 © Thomas Schmid

HB-ZKT
HB-ZKT in Sierre am 19.08.2017 © Thomas Schmid

HB-ZKT
HB-ZKT in Sierre am 19.08.2017 © Thomas Schmid

HB-ZKT
HB-ZKT in Sierre am 19.08.2017 © Thomas Schmid

HB-ZKT
HB-ZKT in Sierre am 19.08.2017 © Thomas Schmid

HB-ZKT
HB-ZKT in Sierre am 19.08.2017 © Thomas Schmid

HB-ZKT
HB-ZKT in Sierre am 19.08.2017 © Thomas Schmid

HB-ZKT
HB-ZKT in Gsteigwiler am 18.01.2015 © Thomas Schmid

HB-ZKT
HB-ZKT in Gsteigwiler am 18.01.2015 © Thomas Schmid

HB-ZKT
HB-ZKT in Gsteigwiler am 18.01.2015 © Thomas Schmid

HB-ZKT
HB-ZKT in Gsteigwiler am 18.01.2015 © Thomas Schmid

HB-ZKT
HB-ZKT in Lauberhorn am 17.01.2014 © Thomas Schmid

HB-ZKT
HB-ZKT in Lauberhorn am 17.01.2014 © Thomas Schmid

HB-ZKT
HB-ZKT in Lauberhorn am 17.01.2014 © Thomas Schmid

HB-ZKT
HB-ZKT in Lauberhorn am 17.01.2014 © Thomas Schmid

HB-ZKT
HB-ZKT in Gsteigwiler am 19.01.2013 © Thomas Schmid

HB-ZKT
HB-ZKT in Gsteigwiler am 03.11.2012 © Thomas Schmid

HB-ZKT
HB-ZKT in Gsteigwiler am 03.11.2012 © Thomas Schmid

HB-ZKT
HB-ZKT in Gsteigwiler am 03.11.2012 © Thomas Schmid

HB-ZKT
HB-ZKT in Gsteigwiler am 24.08.2012 © Thomas Schmid

HB-ZKT
HB-ZKT in Gsteigwiler am 24.08.2012 © Thomas Schmid

HB-ZKT
HB-ZKT in Gsteigwiler am 24.08.2012 © Thomas Schmid

HB-ZKT
HB-ZKT in Gsteigwiler am 24.08.2012 © Thomas Schmid

HB-ZKT
HB-ZKT in Gsteigwiler am 24.08.2012 © Thomas Schmid

HB-ZKT
HB-ZKT in Gsteigwiler am 24.08.2012 © Thomas Schmid

HB-ZKT
HB-ZKT in Gsteigwiler am 24.08.2012 © Thomas Schmid

HB-ZKT
HB-ZKT in Gsteigwiler am 24.08.2012 © Thomas Schmid

HB-ZKT
HB-ZKT in Gsteigwiler am 24.08.2012 © Thomas Schmid

HB-ZKT
HB-ZKT in Gsteigwiler am 24.08.2012 © Thomas Schmid

HB-ZKT
HB-ZKT in Gsteigwiler am 24.08.2012 © Thomas Schmid

HB-ZKT
HB-ZKT in Zweisimmen am 12.06.2010 © Thomas Schmid

HB-ZKT
HB-ZKT in Zweisimmen am 12.06.2010 © Thomas Schmid

HB-ZKT
HB-ZKT in Zweisimmen am 12.06.2010 © Thomas Schmid

HB-ZKT
HB-ZKT in Zweisimmen am 12.06.2010 © Thomas Schmid

HB-ZKT
HB-ZKT in Zweisimmen am 12.06.2010 © Thomas Schmid

HB-ZKT
HB-ZKT in Zweisimmen am 12.06.2010 © Thomas Schmid

HB-ZKT
HB-ZKT in Zweisimmen am 12.06.2010 © Thomas Schmid

HB-ZKT
HB-ZKT in Zweisimmen am 12.06.2010 © Thomas Schmid

HB-ZKT
HB-ZKT in Zweisimmen am 12.06.2010 © Thomas Schmid

HB-ZKT
HB-ZKT in Zweisimmen am 12.06.2010 © Thomas Schmid

HB-ZKT
HB-ZKT in Zweisimmen am 12.06.2010 © Thomas Schmid

HB-ZKT
HB-ZKT in Zweisimmen am 12.06.2010 © Thomas Schmid

HB-ZKT
HB-ZKT in Zweisimmen am 12.06.2010 © Thomas Schmid

HB-ZKT
HB-ZKT in Zweisimmen am 12.06.2010 © Thomas Schmid

HB-ZKT
HB-ZKT in Zweisimmen am 12.06.2010 © Thomas Schmid

HB-ZKT
HB-ZKT in Zweisimmen am 12.06.2010 © Thomas Schmid

HB-ZKT
HB-ZKT in Zweisimmen am 12.06.2010 © Thomas Schmid

HB-ZKT
HB-ZKT in Zweisimmen am 12.06.2010 © Thomas Schmid

HB-ZKT
HB-ZKT in Kleine Scheidegg am 16.01.2010 © Thomas Schmid

HB-ZKT
HB-ZKT in Kleine Scheidegg am 16.01.2010 © Thomas Schmid

HB-ZKT
HB-ZKT in Kleine Scheidegg am 16.01.2010 © Thomas Schmid

HB-ZKT
HB-ZKT in Kleine Scheidegg am 16.01.2010 © Thomas Schmid

HB-ZKT
HB-ZKT in Kleine Scheidegg am 16.01.2010 © Thomas Schmid

HB-ZKT
HB-ZKT in Kleine Scheidegg am 16.01.2010 © Thomas Schmid

HB-ZKT
HB-ZKT in Kleine Scheidegg am 16.01.2010 © Thomas Schmid